Saturday, December 14, 2013

Hacked Hardcloud.net

đây là video mình khai thác dịch vụ ở trang này, đa số nhiều bạn mmo ở vn mua vps ở đây vì giá rẻ và phục vụ nhu cầu cá nhân :D