Friday, November 15, 2013

Tutorial exploit go.vn

Cái này Kendy làm lâu rồi, cũng khoảng vài tháng, nay go.vn nó đã fix và cập nhật ^^! vì vậy thấy vô hại nên mình post lên đây cho mọi người xem chơi.