Thursday, October 24, 2013

Mở lại trang blog Anonymous Vn

Chào mọi người, đã quá lâu từ ngày trang blog này ngưng hoạt động, giờ đây Team sẽ mở lại với phương hướng và những bài viết mang tính giá trị, chia sẽ hơn, không đi sâu về hướng phá hoại, attack lung tung như ngày trước nữa.

1 comments :