Monday, November 18, 2013

Get Root Soyouthinkyoucandance.vn

Đây là video khai thác và get root trang web này... ^^! hình thức khai thác mình dùng kiểu brute force attack để tiến hành up shell lên và dùng exploit get root nó :).Saturday, November 16, 2013

Google Dorks for Hacking Security Cameras!

1 số từ khóa để các bạn vọc vạch chơi....

* inurl:”CgiStart?page=”
* inurl:/view.shtml
* intitle:”Live View / – AXIS
* inurl:view/view.shtml
* inurl:ViewerFrame?Mode=
* inurl:ViewerFrame?Mode=Refresh
* inurl:axis-cgi/jpg
* inurl:axis-cgi/mjpg (motion-JPEG) (disconnected)
* inurl:view/indexFrame.shtml
* inurl:view/index.shtml
* inurl:view/view.shtml
* liveapplet
* intitle:”live view” intitle:axis
* intitle:liveapplet
* allintitle:”Network Camera NetworkCamera” (disconnected)
* intitle:axis intitle:”video server”
* intitle:liveapplet inurl:LvAppl
* intitle:”EvoCam” inurl:”webcam.html”
* intitle:”Live NetSnap Cam-Server feed”
* intitle:”Live View / – AXIS”
* intitle:”Live View / – AXIS 206M”
* intitle:”Live View / – AXIS 206W”
* intitle:”Live View / – AXIS 210?
* inurl:indexFrame.shtml Axis
* inurl:”MultiCameraFrame?Mode=Motion” (disconnected)
* intitle:start inurl:cgistart
* intitle:”WJ-NT104 Main Page”
* intitle:snc-z20 inurl:home/
* intitle:snc-cs3 inurl:home/
* intitle:snc-rz30 inurl:home/
* intitle:”sony network camera snc-p1?
* intitle:”sony network camera snc-m1?
* site:.viewnetcam.com -www.viewnetcam.com
* intitle:”Toshiba Network Camera” user login
* intitle:”netcam live image” (disconnected)
* intitle:”i-Catcher Console – Web Monitor”
demo victim:
http://117.6.116.218/flashviewer.html


http://117.6.8.80/monitor2.htm
id: admin
pass: admin

Friday, November 15, 2013

Tutorial exploit go.vn

Cái này Kendy làm lâu rồi, cũng khoảng vài tháng, nay go.vn nó đã fix và cập nhật ^^! vì vậy thấy vô hại nên mình post lên đây cho mọi người xem chơi.


Tuttorial check và khai thác victim

Đây là video khai thác cơ bản nhất... dựa vào tư duy và logic những gì bạn biết, có thể khiến ta thành công, đôi khi chỉ đơn giản thế thôi.