Black Hat

Theme Blogspot version Blackhat Indonesia

Black Hat

Theme Blogspot version Blackhat Indonesia

Black Hat

Theme Blogspot version Blackhat Indonesia

Saturday, December 14, 2013

Hacked Hardcloud.net

đây là video mình khai thác dịch vụ ở trang này, đa số nhiều bạn mmo ở vn mua vps ở đây vì giá rẻ và phục vụ nhu cầu cá nhân :D
Monday, November 18, 2013

Get Root Soyouthinkyoucandance.vn

Đây là video khai thác và get root trang web này... ^^! hình thức khai thác mình dùng kiểu brute force attack để tiến hành up shell lên và dùng exploit get root nó :).Saturday, November 16, 2013

Google Dorks for Hacking Security Cameras!

1 số từ khóa để các bạn vọc vạch chơi....

* inurl:”CgiStart?page=”
* inurl:/view.shtml
* intitle:”Live View / – AXIS
* inurl:view/view.shtml
* inurl:ViewerFrame?Mode=
* inurl:ViewerFrame?Mode=Refresh
* inurl:axis-cgi/jpg
* inurl:axis-cgi/mjpg (motion-JPEG) (disconnected)
* inurl:view/indexFrame.shtml
* inurl:view/index.shtml
* inurl:view/view.shtml
* liveapplet
* intitle:”live view” intitle:axis
* intitle:liveapplet
* allintitle:”Network Camera NetworkCamera” (disconnected)
* intitle:axis intitle:”video server”
* intitle:liveapplet inurl:LvAppl
* intitle:”EvoCam” inurl:”webcam.html”
* intitle:”Live NetSnap Cam-Server feed”
* intitle:”Live View / – AXIS”
* intitle:”Live View / – AXIS 206M”
* intitle:”Live View / – AXIS 206W”
* intitle:”Live View / – AXIS 210?
* inurl:indexFrame.shtml Axis
* inurl:”MultiCameraFrame?Mode=Motion” (disconnected)
* intitle:start inurl:cgistart
* intitle:”WJ-NT104 Main Page”
* intitle:snc-z20 inurl:home/
* intitle:snc-cs3 inurl:home/
* intitle:snc-rz30 inurl:home/
* intitle:”sony network camera snc-p1?
* intitle:”sony network camera snc-m1?
* site:.viewnetcam.com -www.viewnetcam.com
* intitle:”Toshiba Network Camera” user login
* intitle:”netcam live image” (disconnected)
* intitle:”i-Catcher Console – Web Monitor”
demo victim:
http://117.6.116.218/flashviewer.html


http://117.6.8.80/monitor2.htm
id: admin
pass: admin